Aktuellt

20201225

Vi har efter moget övervägande valt att hålla en fysisk stämma i Stockholm i enlighet med våra stadgar. Vi kommer att disponera en större lokal än nödvändigt för att kunna hålla avstånd. Ingen förtäring kommer att serveras. Vi ser helst att en vecka represen­teras endast av en person för att begränsa antalet deltagare. För att kunna genomföra föreningsstämman på ett så säkert sätt som möjligt tillämpar vi anmälan denna gång. Vi vill dock uppmana till poströstning för att hålla nere antalet deltagare på stämman. Dagordningen kommer endast att innehålla de obligatoriska punkter som krävs enligt våra stadgar. LÄNK >> till kallelse, formulär för poströstning och valberedningens förslag. 

20201222
Styrelsen beslutade kort inför den planerade föreningsstämman i Stockholm den 24 november att inte genomföra den som planerat. Vi ansåg det inte ansvarsfullt att genomföra den, vilket också bekräftades av det låga anmälningstalet. Vi ber att få återkomma när förutsättningarna förändras till det bättre. Om så inte sker får vi planera för att hålla en digital föreningsstämma. I vilket fall måste den, enligt föreningens stadgar, hållas senast den 28 februari

 

20201218
Nyrenoverade sviter!
Bostadsrättföreningens två sviter i hotellbyggnaden har genomgått en omfattande ansiktslyftning.
Renoveringsarbetet har pågått in i det sista och är nu helt färdigställda. Vi är väldigt nöjda med resultatet, vilket vi även tror att gästerna kommer bli! 

/Styrelsen gm Lars Lifvendahl

20201218
Ägarpoolerna
Pga Coronavirusets framfart har leveranserna av ersättningspoolerna blivit försenade. Vi väljer likt Experium och Poolariet och i linje med regeringen rekommendationer hålla bad och bastuanläggningen stäng tillsvidare med hänsyn till risken för smittspridning.

/Styrelsen