Aktuellt

20240521

Grupp på facebook för föreningens andelsägare kan prata ihop sig om saker som förbättrar upplevelsen av sin andel.
https://www.facebook.com/groups/810319714237446/

 

20240105

Protokoll från Föreningens ordinarie föreningsstämma som hölls den 27 november 2023. Öppna här >>

 

20231109

Kallelse till föreningsstämma i Brf Tandådalens Fjällhotell. Öppna >>

Årsredovisning Brf Tandådalens Fjällhotell 2022–2023. Öppna >>

Revisionsberättelse Brf Tandådalens Fjällhotell 2022–2023. Öppna >>

Valberedningens förslag Brf Tandådalens Fjällhotell 2023–2024. Öppna >>

20230626

Viktig information om poolerna!

Vi har idag efter konsultation med poolleverantören valt att stänga poolerna för bad med anledning av pågående byte av ventilationssystem. Arbetet med ventilationssystemet har inneburet att värmen till bl.a. poolerna är avstängd då värmerören har kapats och systemet tillfälligt tömts. Bristen på värme innebär felaktiga värden i poolerna vilket i sig utgör en hälsorisk i samband med bad. Poolerna kommer preliminärt vara i drift under vecka 27.

20230525

Uppmaning!
Föreningen uppdaterar ägarregistret med mailadresser. Från styrelsens sida skulle vi vara väldigt tacksamma om ni andelsägare skickar ett mail till styrelsen@tandadalensfjallhotell.se innehållande uppgifter om er mailadress vilken vecka/veckor ni har andel samt i vilken lägenhet/stuga.  

/Styrelsen

 

20230525

Save the date!
Styrelsen vill meddela att ordinarie föreningsstämma avses att arrangeras i Stockholm den 27 november 2023. Tid och lokal ber vi att få återkomma med.   

/Styrelsen

 

20230505

Under kommande barmarksperiod kommer föreningen att byta samtliga fönster, entré- och förrådsdörr i stugbyn. För att detta arbete skall kunna utföras så effektivt och rationellt som möjligt planeras stugorna vara spärrade för boende enligt nedan.

Stuga 1-19; vecka 23 till vecka 33
Stuga 20-38; vecka 34 till vecka 42

Parallellt med att fönster- och dörrbytet pågår så genomförs det en genomlysning av stugbyn med avsikt att utreda möjligheter, kostnader och effekter av en alternativ
uppvärmningskälla som kan ersätta dagens direktverkande el.

/Styrelsen

20230110

Protokoll från Föreningens ordinarie föreningsstämma som hölls den 29 november 2022. Öppna här >>

20221108

Kallelse till föreningsstämma i Brf Tandådalens Fjällhotell. Kallelse >>

Årsredovisning Brf Tandådalens Fjällhotell 2021–2022. Årsredovisning >>

Valberedningens förslag Brf Tandådalens Fjällhotell 2022–2023. Valberedningens förslag >>

20221026

Årsstämma för verksamhetsåret 2021–2022
Är planerad att hållas i Stockholm kvällen den 29 november 2022.
Kallelse, årsredovisning etc. publiceras inom kort.

Uppdateringar i bostadsrättsföreningslagen
I juni 2022 antog riksdagen en proposition vars syfte är att skapa trygghet för bostadsrätter. I sak innebär lagändringen, vilken träder i kraft den 1 januari 2023, att en bostadsrätt är odelbar. Dvs en lägenhet kan bara ha en röst och en medlem kan inte ha mer än en röst oavsett antalet lägenheter denne äger. Lagändringen får därmed konsekvenser för andelsföreningar avseende hur och vem som röstar på en stämma.
Mer information om hur detta påverkar vår förening och om eventuell vägledning från lagstiftare och skatteverk kommer styrelsen att informera om på kommande årsstämma.

20220105

Protokoll från Föreningens ordinarie föreningsstämma som hölls den 29 november 2021. Öppna här >>

 

20211103

Kallelse till föreningsstämma i Brf Tandådalens Fjällhotell.  Kallelse

Årsredovisning Brf Tandådalens Fjällhotell 2020–2021. Årsredovisning

Valberedningens förslag Brf Tandådalens Fjällhotell 2021–2022. Valberedningens förslag

 

20211029

Vi har glädjen att meddela att pool- och bastuanläggningen fr.o.m. idag åter är öppen!

/Styrelsen

20210924

Låsbyte
Styrelsen har mottagit och accepterat en offert avseende låsbyte på merparten
av föreningens dörrar. Kortsystemet som används idag är daterat och det finns
varken reservdelar till själva låsen eller backup för programvaran som hanterar
nyckelkorten. Samtliga föreningar och byggnader med motsvarande system kommer i
närtid tvingas att uppdatera sin låsmiljö. Den nya låsmiljön är samma som
SkiStar installerar på exempelvis på det nybyggda hotellet i Hundfjället. Tekniken
medger upplåsning av dörren med tagg såväl som med mobiltelefon.

Påbörja renovering av föreningens lokaler 2022
Styrelsen har beslutat att uppta planeringen av förestående
renoveringsarbete av föreningens lokaler. Detta var ett arbete som pausades under
Coronapandemin mest intensiva period, men nu åter är startat. Avsikten är att
arbeta fram ett förslag och en prioriteringsordning för verkställande under
barmarksperioden 2022.

Elbilsladdning
Vi är inne i en tid då fler än 50% av landets nyregistrerade
fordon är elektrifierade. Styrelsen har därför beslutat att låta göra en
förstudie av samma företag som hjälper SkiStar med utbyggnaden av
laddinfrastrukturen. Arbetet påbörjas under innevarande höst för beslut om
eventuellt genomförande kommande vår.

20210709

Nytt på Tandådalens Fjällhotell,
Styrelsen har nu efter en omfattande behovsanalys omförhandlat tidigare serviceavtal med SkiStar.
Det nya avtalet beskriver i detalj vilken omfattning som kan förväntas på avtalade tjänster. Det nya avtalet skapar i sin tur goda förutsättningar för båda parter avseende uppföljning och efterlevnad. Avtalet gäller retroaktivt fr.o.m. 2020-09-01. Genom omförhandlingen har styrelsen sänkt föreningens årliga kostnad för servicetjänster med 132 500 kr.

Poolerna har med hänsyn till rådande pandemin och det påkallade utbyte som fick göras pga. de kvalitetsproblem vi upplevde med de senast installerade bubbel- och upplevelsepoolerna. Nya ersättningspooler är nu på plats och driftsatta. Styrelsen har dock valt att avvakta med att öppna anläggningen, då den allt jämt är obemannad och ingen därför kan säkerställa nyttjande utifrån gällande pandemiregler för badanläggningar och omklädningsrum. Målsättningen är att ha bad, bastu och relax öppet från höstlovet 2021.

/Styrelsen

20201225

Vi har efter moget övervägande valt att hålla en fysisk stämma i Stockholm i enlighet med våra stadgar. Vi kommer att disponera en större lokal än nödvändigt för att kunna hålla avstånd. Ingen förtäring kommer att serveras. Vi ser helst att en vecka represen­teras endast av en person för att begränsa antalet deltagare. För att kunna genomföra föreningsstämman på ett så säkert sätt som möjligt tillämpar vi anmälan denna gång. Vi vill dock uppmana till poströstning för att hålla nere antalet deltagare på stämman. Dagordningen kommer endast att innehålla de obligatoriska punkter som krävs enligt våra stadgar. LÄNK >> till kallelse, formulär för poströstning och valberedningens förslag. 

20201218
Nyrenoverade sviter!
Bostadsrättföreningens två sviter i hotellbyggnaden har genomgått en omfattande ansiktslyftning.
Renoveringsarbetet har pågått in i det sista och är nu helt färdigställda. Vi är väldigt nöjda med resultatet, vilket vi även tror att gästerna kommer bli! 

/Styrelsen gm Lars Lifvendahl

20201222
Styrelsen beslutade kort inför den planerade föreningsstämman i Stockholm den 24 november att inte genomföra den som planerat. Vi ansåg det inte ansvarsfullt att genomföra den, vilket också bekräftades av det låga anmälningstalet. Vi ber att få återkomma när förutsättningarna förändras till det bättre. Om så inte sker får vi planera för att hålla en digital föreningsstämma. I vilket fall måste den, enligt föreningens stadgar, hållas senast den 28 februari

 

20201218
Ägarpoolerna
Pga Coronavirusets framfart har leveranserna av ersättningspoolerna blivit försenade. Vi väljer likt Experium och Poolariet och i linje med regeringen rekommendationer hålla bad och bastuanläggningen stäng tillsvidare med hänsyn till risken för smittspridning.

/Styrelsen