Aktuellt

20210924

Låsbyte
Styrelsen har mottagit och accepterat en offert avseende låsbyte på merparten
av föreningens dörrar. Kortsystemet som används idag är daterat och det finns
varken reservdelar till själva låsen eller backup för programvaran som hanterar
nyckelkorten. Samtliga föreningar och byggnader med motsvarande system kommer i
närtid tvingas att uppdatera sin låsmiljö. Den nya låsmiljön är samma som
SkiStar installerar på exempelvis på det nybyggda hotellet i Hundfjället. Tekniken
medger upplåsning av dörren med tagg såväl som med mobiltelefon.

Påbörja renovering av föreningens lokaler 2022
Styrelsen har beslutat att uppta planeringen av förestående
renoveringsarbete av föreningens lokaler. Detta var ett arbete som pausades under
Coronapandemin mest intensiva period, men nu åter är startat. Avsikten är att
arbeta fram ett förslag och en prioriteringsordning för verkställande under
barmarksperioden 2022.

Elbilsladdning
Vi är inne i en tid då fler än 50% av landets nyregistrerade
fordon är elektrifierade. Styrelsen har därför beslutat att låta göra en
förstudie av samma företag som hjälper SkiStar med utbyggnaden av
laddinfrastrukturen. Arbetet påbörjas under innevarande höst för beslut om
eventuellt genomförande kommande vår.

Årsstämma för verksamhetsåret 2020–2021
Är planerad att hållas i Stockholm kvällen den 29 november
2021. Kallelse, årsredovisning etc. publiceras löpande här på hemsidan.

/Styrelsen

20210709

Nytt på Tandådalens Fjällhotell,
Styrelsen har nu efter en omfattande behovsanalys omförhandlat tidigare serviceavtal med SkiStar.
Det nya avtalet beskriver i detalj vilken omfattning som kan förväntas på avtalade tjänster. Det nya avtalet skapar i sin tur goda förutsättningar för båda parter avseende uppföljning och efterlevnad. Avtalet gäller retroaktivt fr.o.m. 2020-09-01. Genom omförhandlingen har styrelsen sänkt föreningens årliga kostnad för servicetjänster med 132 500 kr.

Poolerna har med hänsyn till rådande pandemin och det påkallade utbyte som fick göras pga. de kvalitetsproblem vi upplevde med de senast installerade bubbel- och upplevelsepoolerna. Nya ersättningspooler är nu på plats och driftsatta. Styrelsen har dock valt att avvakta med att öppna anläggningen, då den allt jämt är obemannad och ingen därför kan säkerställa nyttjande utifrån gällande pandemiregler för badanläggningar och omklädningsrum. Målsättningen är att ha bad, bastu och relax öppet från höstlovet 2021.

/Styrelsen

20201225

Vi har efter moget övervägande valt att hålla en fysisk stämma i Stockholm i enlighet med våra stadgar. Vi kommer att disponera en större lokal än nödvändigt för att kunna hålla avstånd. Ingen förtäring kommer att serveras. Vi ser helst att en vecka represen­teras endast av en person för att begränsa antalet deltagare. För att kunna genomföra föreningsstämman på ett så säkert sätt som möjligt tillämpar vi anmälan denna gång. Vi vill dock uppmana till poströstning för att hålla nere antalet deltagare på stämman. Dagordningen kommer endast att innehålla de obligatoriska punkter som krävs enligt våra stadgar. LÄNK >> till kallelse, formulär för poströstning och valberedningens förslag. 

20201218
Nyrenoverade sviter!
Bostadsrättföreningens två sviter i hotellbyggnaden har genomgått en omfattande ansiktslyftning.
Renoveringsarbetet har pågått in i det sista och är nu helt färdigställda. Vi är väldigt nöjda med resultatet, vilket vi även tror att gästerna kommer bli! 

/Styrelsen gm Lars Lifvendahl

20201222
Styrelsen beslutade kort inför den planerade föreningsstämman i Stockholm den 24 november att inte genomföra den som planerat. Vi ansåg det inte ansvarsfullt att genomföra den, vilket också bekräftades av det låga anmälningstalet. Vi ber att få återkomma när förutsättningarna förändras till det bättre. Om så inte sker får vi planera för att hålla en digital föreningsstämma. I vilket fall måste den, enligt föreningens stadgar, hållas senast den 28 februari

 

20201218
Ägarpoolerna
Pga Coronavirusets framfart har leveranserna av ersättningspoolerna blivit försenade. Vi väljer likt Experium och Poolariet och i linje med regeringen rekommendationer hålla bad och bastuanläggningen stäng tillsvidare med hänsyn till risken för smittspridning.

/Styrelsen